Uqaqatigiyumakpata Hivuniqhiyutin

Kivgaqtutiariafikni nunalikni, NNI-kun Titiraqvian iniqaqtuq tamaini pigahuni aviktuqhimayuni nunani. Tamaita uuktutin tuniyauyariaqaqtun turaaqviuluaqtukhanun aviktuqhimayumi titirakvianun ihumaliurutauyaagani.

Qikiqtaalukmi Aviktuqhimayumi, NNI-kun Titiraqvia

Titiraqaqvikmi Qiyuqun 1000, Inigiyaa 1500
Iqaluit, NU X0A 0H0
Tel: (867) 975-7800
Fax: (867) 975-7870

Titiraqaqvivun akmaumainaqtun 8:30-min 5-mun uvluumaan, Matimin Talimiunmun. Uqaqvigiyaulaaqtugulu uvani:

1 (888) 975 - 5999 Akiitumik